Bronkhorstdreef 16
4706 VB Roosendaal
06 - 463 198 18
karin@tos-organisatie.nl
www.tos-organisatie.nl
Congressen
Workshops
Projecten
Secretariële ondersteuning

Archief

In het verleden door TOS-organisatie uitgevoerd:

LEZING "EERSTE HULP BIJ ONTWIKKELINGSWERK"
Kleinschalig ontwikkelingswerk is populair. Burgers, lokale overheden en bedrijven zetten zich in voor scholen in Bosnië en vrouwengroepen in Guatemala. Ze verstrekken microkredieten in Kenia en sponsoren een ziekenhuis in Sierra Leone. Daarbij stuiten ze op vragen en lastige situaties. Wat doe je wanneer je contactpersoon niet met de beloofde informatie komt? Hoe beoordeel je een begroting? Hoe ga je om met een lastig dorpshoofd? Is het slim om zélf microkredieten te verstrekken? En hoe zorg je dat je project verder kan, wanneer jij weer uit beeld bent?
Eerste hulp bij ontwikkelingswerk is het eerste handboek voor iedereen met projecten in het Zuiden. Auteur Mirjam Vossen analyseert problemen waar amateur-ontwikkelingswerkers op stuiten en draagt mogelijke oplossingen aan. Daarmee haakt het boek aan bij de actuele discussie over de kwaliteit van ontwikkelingsprojecten van particulieren.

"Tos organiseert uw congressen, workshops en neemt uw secretariaatswerkzaamheden uit handen."